Wanneer is de bloeddruk te hoog?

By | 15 juni, 2012

De bloeddruk van gezonde mensen schommelt. Zo is de bloeddruk ‘s ochtends en ‘s avonds vaak wat lager dan ‘s middags. De bloeddruk stijgt bijvoorbeeld door lichaamsbeweging en praten. Ook stemmingen hebben invloed op de bloeddruk: door emoties zoals angst en boosheid stijgt de bloeddruk.

Er zijn dan ook minstens drie metingen nodig voordat er kan worden vastgesteld of er sprake is van een hoge bloeddruk. Deze metingen worden met tussenpozen van enkele weken gedaan, maar wel steeds op ongeveer hetzelfde moment van de dag en onder vergelijkbaar omstandigheden.

De waarde van de bloeddruk wordt weergegeven in millimeters kwik, afgekort mmHg. Bij een meting wordt altijd eerst de bovendruk gemeten en daarna de onderdruk, en ook op die manier vermeld: bijvoorbeeld 160/95 mmHg. Als er sprake is van een hoge bloeddruk is meestal zowel de onder- als de bovendruk verhoogd. Het komt ook voor dat alleen de onderdruk of alleen de bovendruk is verhoogd. De bloeddruk (voor volwassenen) is te hoog als de onderdruk hoger is dan 95 mmHg en/of de bovendruk hoger dan 160 mmHg. Een bloeddruk rond de 120/80 mmHg wordt als normaal beschouwt.