Tag Archives: stress

Oorzaken van hoge bloeddruk

In negen van de tien gevallen is geen duidelijk lichamelijk oorzaak aan te wijzen voor een hoge bloeddruk. Een enkele keer is hoge bloeddruk het gevolg van een ziekte van de nieren of de bijnieren. Wel is gebleken dat bepaalde leef- en eetgewoonten een nadelige invloed op de bloeddruk kunnen hebben. Mensen die roken of… Read More »